CSGO

Servicevilkår


Sidst ændret: 13. jan. 2018

Obs: De, der står i parentes, ses bort fra konteksten, da vi ikke yder dem p.t. Vi refererer "os/vi/vores" til "Egedal eSport".


Velkommen til Egedal eSport Community - Servicevilkår!

Tak fordi du bruger vores (produkter og) tjenester >>Tjenester<<.

Når du bruger vores Tjenester, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt inden du begynder at bruge vores Tjenester.


Brug af vores Tjenester

Du må ikke misbruge vores Tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre vores Tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vores Tjenester i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser om eksport og geneksport.

Når du bruger vores Tjenester, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vores Tjenester eller til det indhold, som du får adgang til. Du må ikke bruge indhold fra vores Tjenester, medmindre du indhenter tilladelse fra dets ejer, eller hvis det på anden måde er lovligt. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vores Tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vores Tjenester.

Når du bruger vores Tjenester, accepterer du, at vi må sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger.

Nogen af vores tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Brug ikke sådanne tjenester på en måde som distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.


Konto

Du skal muligvis have en Egedal eSport-konto for at bruge nogle af vores Tjenester. Du kan oprette din egen Egedal eSport-konto eller få tildelt en Egedal eSport-konto af en administrator, f.eks. din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution. Hvis du bruger en Egedal eSport-konto, som du har fået tildelt af en administrator, kan der gælde andre eller yderligere vilkår, og dermed gør det muligt at deaktivere din Egedal eSport-konto.

Beskyt din Egedal eSport-konto ved at holde din adgangskode hemmelig. Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker på eller via din Egedal eSport-konto. Undgå at genbruge adgangskoden til din Egedal eSport-konto på tredjepartsapplikationer. Hvis du har en mistanke om, at nogen har brudt ind på din Egedal eSport-konto, kan du skrive til os og du vil få yderligere instruktioner.


Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret

I Egedal eSports generelle privatlivspolitik beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vores Tjenester. Når du bruger vores Tjenester, accepterer du, at Egedal eSport må bruge dataene i overensstemmelse med vores privatlivspolitikker.

Vi reagerer på meddelelser om påståede overtrædelser af ophavsretten, og i henhold til den proces, der er beskrevet i den danske bekendtgørelse af lov om ophavsret, lukkes konti tilhørende personer, der gentagne gange overtræder bestemmelserne.

Hvis du mener, at nogen krænker din ophavsret, og du vil give os besked om dette, kan du anmode Egedal eSport om fjernelse.


Dit indhold i vores Tjenester

Når du uploader, gemmer, indsender eller modtager indhold gennem vores Tjenester, giver du Egedal eSport en verdensomspændende licens til at bruge, hoste, lagre, gengive, ændre, skabe afledte værker (f.eks. ved oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer, som vi foretager, så dit indhold fungerer bedre sammen med vores Tjenester), kommunikere, udgive, offentligt udføre, vise og distribuere sådant indhold. De rettigheder, som gives til dig i denne licens, er kun til et begrænset formål med drift, promovering og forbedring af vores Tjenester og til at udvikle nye tjenester. Denne licens er stadig gældende, selvom du holder op med at bruger vores Tjenester. Nogle Tjenester kan tilbyde dig forskellige måder at få adgang til, og fjerne indhold, der er leveret til denne Tjeneste. I nogle af vores Tjenester er der dog vilkår eller indstillinger, der begrænser omfanget af din brug af det indhold, der indsendes til disse Tjenester. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til at give os denne licens for indhold, som du indsender til vores Tjenester.

Hvis du har en Egedal eSport-konto, kan vi vise dine oplysninger og de handlinger, du foretager på Egedal eSport. Vi respekterer dine valg for at begrænse deling eller synligheden af din Egedal eSport-konto.

I vores privatlivspolitik eller de yderligere vilkår der måtte gælde for de enkelte Tjenester kan du få flere oplysninger om, hvordan Egedal eSport bruger og opbevarer indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vores Tjenester, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.


Ændringer eller ophør af vores Tjenester

Vi ændrer og forbedrer hele tiden vores Tjenester. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner, og vi kan også suspendere eller afbryde en Tjeneste fuldstændigt.

Du kan til hver en tid stoppe med at bruge vores Tjenester, selvom vi vil være kede af at miste dig som bruger. Egedal eSport kan til enhver tid også stoppe med at levere disse tjenester til dig eller tilføje eller oprette nye begrænsninger for vores Tjenester.

Vi mener, at dine data tilhører dig, og det er vigtigt for os at opretholde din adgang til disse data. Hvis vi lukker en Tjeneste, giver vi dig et rimeligt forvarsel, hvis dette er muligt inden for rimelighedens grænser, og vi giver dig en chance for at skrive dine oplysninger fra Tjenesten.


Vores ansvarsfraskrivelser

Ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i disse vilkår eller i yderligere vilkår, kan Egedal eSport ikke give specifikke løfter om Tjenesterne. Vi påtager os f.eks. ingen forpligtelser for indholdet på vores tjenester, Tjenesternes specifikke funktioner eller deres pålidelighed, tilgængelighed eller evne til at opfylde dine behov. VI UDBYDER TJENESTERNE >>SOM DE ER<<.


Ansvar for vores Tjenester

I det omfang, loven tillader det, fraskriver Egedal eSport sig ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt (økonomiske) tab og indirekte, hændelige, særlige eller pønalt begrundede skader.

Egedal eSport og dennes leverandører og distributører er i ingen tilfælde ansvarlige for tab eller skader, som ikke med rimelighed kan forventes.

Vi anerkender, at du i visse lande muligvis har juridiske rettigheder som forbruger. Hvis du bruger vores Tjenester i privat øjemed, er der intet i disse vilkår eller yderligere vilkår, som begrænser dine juridiske rettigheder som forbruger, der ikke kan gives afkald på i kontrakten.


Erhvervsbrug af vores Tjenester

Hvis du bruger vores Tjenester på en virksomheds vegne, accepterer virksomheden disse vilkår. Den vil holde Egedal eSport og dennes tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Tjenesterne eller overtrædelsen af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domsfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer.


Om disse Vilkår

Vi kan ændre disse vilkår eller yderligere vilkår, som gælder for en Tjeneste. Dette kan f.eks. være for at afspejle ændringer i loven eller vores Tjenester. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på forsiden af Egedal eSport Community. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en Tjeneste eller ændringer, der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en Tjeneste, skal du stoppe brugen af Tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem Egedal eSport og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder >>såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt<<.

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.


Du kan få oplysninger om, hvordan du kan kontakte Egedal eSport på kontaktsiden.